Автобусите са моторни превозни средства, в които има над 8 места за пътници, без това на шофьора. Те изминават определен маршрут, като спират на точно определени места (спирки) и спазват времево разписание.

През 1801 г. е представен първият автобус с парен двигател и 8 места за пътници, произведен от Ричард Тревитик, а през 1894 г. в завода на Бенц в  Германия е произведен първият автобус с бензинов двигател с вътрешно горене.